Milan, Giant Flies at San Babila


Milan, Giant Flies at San Babila
Milan, Giant Flies at San Babila
Paolo Gastaldo, 1993
50 X 70 cm