milazzo_bella

Corso di lingua siciliana a cura di Cicciu u piscaturi

I pensieri di Cicciu il pescatore

Malazzu beddu,in sicilianu anticu

foto di Milazzo e lingua siciliana antica

http://spazioinwind.libero.it/assicurazionitaliano

 

festa di Santo Stefano a Milazzo il 5 set 2004, il Santo sta uscendo dalla Chiesa Madre per la processione

Melazzo(Milazzo)al tempo degli spagnoli(1596) in un disegno di Tiburcio Spanoqui;notare in alto il famoso Castello e la Chiesa dell'Immacolata.

Chiovi assai hoy mannaja,mannaja (nota:non esiste la parola Pioggia in siciliano,ma solo il verbo CHIOVIRI)

Lu Suli est altu 'nto coelu e senti 'nu profumu d'aranci in fjuri 'nta l'aria e volja d'amuri: fimmina mej pirchý nun torni a la me casa, jo soffru pe' tia e lu me cori cjanci d'amuri pensandu a tja che ti n'andasti a la marina. Torna a la me casa 'che jo moru pe' tja, fimmina mja: non me fari suffriri ancora; torna, torna:... senza e tja nun sugnu nenti e moru  .Gioia mia,pirchý me fai suffriri?

Disamina libera di...

Cicciu, u Sicilianu  siddiÓtu, vecchiu piscaturi malazzisi

Caru  Malazzu beddu,prima eri poviru e beddu,ora si poviru e bruttu, cu li machini che ti affugunu nta li stradi e li genti puviri che nun sannu comu fari a campari; unu travagghia i nautru no i non si poti maritari e suffri.Li posti l'hannu sulu pochi figghi i buttana, i non si sapi comu.A scola tutti eranu iguali e ora ci sta cu travagghia e cu no.Tutti hannu a travagghiari.Tutti cuanti hannu dirittu i travagghiari.Tutti hannu dirittu i maritarisi.Di aviri figghi.Si nun si capisci chistu,nun si capisci nenti.Genti che siti nto Parlamentu, genti da pulitica...picchý nun capýti cuantu la genti suffri?Vui aviti li soddi e nun capýti a povira genti che nun havi de manciari.Li vostri sun sulu prumissi e nun sun mai pani.Aoi pochi stannu beni e tanti stannu mali...Putýi che chi¨dunu dopu mancu nu annu...Genti disperata.

Na vota tutti se maritÓuni e tiravanu avanti;ora non si poti chi¨.A campagna a ficiunu m˛riri e chistu nu Ŕ bonu pirchý ca campagna si manciava.Dicinu de andari nta li fabbrichi e poi nde licenziunu,sti figghi i butt.....Ma chi paisi Ŕ chistu ca?

A scola te faci capiri solu che non c'Ŕ travagghiu.I mpari a Danti,a Manzuni e dopu nu hai travagghiu...figghi i butt...Me facistu studiari a la scola i dopu non si trova de travagghiari,butt...da miseria,....ma mi pighiastu pe fissa?Mi picchiastu pu c...,butt.. da miseria!Li prufissuri stru.. e i prufissuressi but....tutte che vi pighiau i soddi pe diri 4 strunzati...Non Ŕ chista a vita,...non Ŕ chista a vera vita.Non ve vogghiu salutari chi¨,sempri si campati ancora.A vergugnativi tutti!Non si mancia cu Danti i cu Manzuni o cu tutti l'autri pueti e littirati da funcia.I˛ a la menza vogghiu manciari pani,...no puesii o rumanzi da funcia! A fan...tuttu cuantu! Beddu esempiu che siti! Cuandu Ŕ a fini da scola, faciti scioperu e u Statu ve aumenta li soddi, currendo. L'autri, nveci,ponnu moriri picchý i so soddi  non  aumentanu  mai.Bella giustizia che c'Ŕ!

A guerra a vonnu solu i ricchi e lu guvernu che Ŕ comandatu de i ricchi.U populu poviri non voli nudda guerra.Picchý andari in Irak e in Afganistan ?Solu pe spendiri soddi e soddi e poi aumentari li tassi a tutti quanti.Picchý non andarunu a fari a guerra nta certi parti de l'Africa undi sunnu poviri? Picchi dÓ non c'Ŕ nenti e quindi a guerra non si fa.In Irak c'Ŕ petroliu e a guerra si faci.U populu nun parra mai e si apprufitta de chistu cai.U populu sta sempri mutu,purtroppu.

I cinisi ntrasunu acÓ i nuddu dici nenti.I nostri negozi chiudunu picchý non ce la fannu a tirari avanti, e nuddu dici nenti.Diciunu "calati i prezzi"comu li cinisi,...ma comu si faci si ca la vita Ŕ chi¨ cara de la Cina?Continuandu a cosý tutti vannu a spassu e travaghianu sulu i cinisi e dopu i marucchini etc.E nuiautri restamu a spassu.I prezzi basci fannu comudu sulu a chiddi cu stipendi statali fissi e basta

I but... industriali pi fari carrera fannu de tuttu, senza aviri pietÓ de nuddu.Magara si hannu un miliardu,non dununu nenti a nuddu.Pi fari carrera usunu tutti li mezzi i u poviru omo non ci poti fari nenti.A liggi de oi li difendi,ma i veri omini sannu che chisti sunnu buttani industriali da modernitÓ i li tratta da but...industriali,cu lu massimu disprezzu.Meghiu li fimmini di na vota, educati e rispettusi de l'omini

L'euru Ŕ na bedda cosa,...piccatu che i 'taliani na caperunu e aumentarunu i prezzi finu a fari diventari 1 euru comu si fossi milli liri di na vota.Cincu euru ora sunnu comu 5 mila liri de na vota,buttana da miseria,...e chistu succedi sempri in Italia,picchý accÓ eranu abituati a svalutari sempri la lira in modu che i genti nun putiunu mai sarbari i soddi,picchi se svalutavanu sempri.Ci rimetti sempri a poviri genti,comu sempri,...picchý i ricchi sannu comu fari,mentri a povira genti 'mpuzza sutta,e sempri schiava resta.

Aziuna.Puru a mia me futterunu soddi de aziuni e nuddu ci culpa,...diciunu iddi, pirchý fannu a scaricabarili e si furtunu li soddi, sti figghi i buttana e poi se li manciunu a la faccia de cu misi soddi in aziuna,...bastardi milli voti!

Cellulari da funcia.4 anni fa cattai un cellulari de 400 mila liri e ora diciunu che non si trovanu i pezzi de ricambiu e che Ŕ meghiu cattari nautru ciollulari.Fan culu,...non Ŕ giustu,...fighi i but...! Chista Ŕ a civiltÓ di consumi da funcia,non Ŕ giustu!

Crisi.---Solu a povira genti paga a crisi e faci a fami.I ricchi non soffrunu a crisi.Puru quandu c'Ŕ crisi camminanu cu machini longhi deci metri e tu dici dentru d tia:"ma comu fannu?"

vai a inizio

Home page di Mimmo Italiano, di Milazzo.

<